ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Student awards

2017

The prize committees have chosen the laureates:
  • For Mathematics and Mechanics: Dragan Đokić (Faculty of Mathematics, University of Belgrade), and Bogdan Đorđević (Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš), and
  • For Computer Sciences: Ljubica Vujović (School of Electrical Engineering, University of Belgrade), and Petar Trifunović (School of Electrical Engineering, University of Belgrade).
The Award Ceremony will take place in the Institute on November 17, 2017.