ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Student awards

2017

The laureates:
  • For Mathematics and Mechanics: Dragan Đokić (Faculty of Mathematics, University of Belgrade), and Bogdan Đorđević (Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš), and
  • For Computer Sciences: Ljubica Vujović (School of Electrical Engineering, University of Belgrade), and Petar Trifunović (School of Electrical Engineering, University of Belgrade).
November 17, 2017.