ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Conference participations

With paper

  • IIKI 2016 with: B. Marinković, Z. Ognjanović, P. Glavan, A. Umek: Correctness of the Chord Protocol
  • 8th SEEDI with: M. Knežević, B. Marinković, Z. Ognjanović, I. Čukić, N. Bulatović: CENDARI (Collaborative EuropeaN Digital Archive Infrastructure)
  • ICT Innovations 2010 with: B. Marinković, L. Liquori, V. Ciancaglini and Z. Ognjanović: A Distributed Catalog for Digitized Cultural Heritage
  • 5th SEEDI with: Z. Ognjanović, B. Marinković and T. Butigan Vučaj: Recommendation for the national standard for describing collections
  • 4th SEEDI with: Z. Ognjanović, B. Marinković: National Catalogue of Digitized Cultural Heritage
  • MTSR '07 with: Z. Ognjanović, T. Butigan Vučaj, and B. Marinković: NCD Recommendation for the National Standard for Describing Digitized Heritage in Serbia
  • ELPUB 2006 with: Z. Ognjanović, T. Butigan Vučaj, and B. Marinković: A Proposal for the National Standard for Describing Digitized Heritage
  • NCD 2005 with: S. Adžić, B. Marinković: EAD DTD Software
  • NCD 2003 with: B. Marinković: EAD DTD - Encoded Archival Description Document Type Definition

Program committee

Organizing committee