ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Bojan Marinković

bojanm@mi.sanu.ac.rs

+381 11 2630 170

308

Research interests:

  • Distributed systems
  • Digitization of cultural heritage (XML technologies)
  • Nonclassical logics