ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Full Time

Name Title
Aleksandra Arsićresearch assistant
Ivana Atanasovskaresearch professor
Marijana Babićresearch assistant trainee
Đorđe Baralićresearch associate professor
Pavle Blagojevićresearch professor
Slobodanka Boljanovićresearch professor
Vladimir Božinresearch assistant professor
Teodor von Burgresearch assistant trainee
Milan Cajićresearch assistant
Šejla Dautovićresearch assistant trainee
Tatjana Davidovićresearch professor
Aleksandra Dimitrijević-Blagojevićresearch assistant professor
Marija S. Dodigresearch associate professor
Vladimir Dragovićresearch professor
Ivana Đurđevresearch assistant
Ana Đurđevacresearch assistant
Bogdan Đorđevićresearch assistant
Bojana Femićresearch assistant professor
Borislav Gajićresearch associate professor
Silvia Ghilezanprofessor
Anđelka Hedrihresearch assistant professor
Angelina Ilić-Stepićresearch assistant professor
Velimir Ilićresearch assistant professor
Stefan Ivkovićresearch assistant trainee
Tatjana Jakšić Krugerresearch assistant professor
Marko Janevresearch assistant professor
Radmila Jankovićresearch assistant
Vladisav Jelisavčićresearch assistant professor
Filip Jevtićresearch assistant
Dragan Jočićresearch assistant professor
Božidar Jovanovićresearch professor
Đorđe Jovanovićresearch assistant trainee
Danilo Karličićresearch assistant professor
Risto Kekovićresearch assistant trainee
Vanja Koraćresearch assistant professor
Milica Kneževićresearch assistant
Jozef Kraticaresearch professor
Nemanja Martinovićresearch assistant professor
Miodrag Mihaljevićresearch professor
Branislav Milenkovićresearch assistant trainee
Luka Milićevićresearch assistant professor
Luka Matijevićresearch assistant trainee
Miloš Milovanovićresearch assistant professor
Danijela Mitrovićresearch assistant trainee
Nikola Mutavdžićresearch assistant trainee
Maja Novakovićresearch assistant
Jovana Obradovićresearch assistant
Zoran Ognjanovicresearch professor
Stepa Paunovićresearch assistant trainee
Marina Pavlovićresearch assistant
Zoran Petrićresearch professor
Jovana Petrovićresearch assistant
Una Stankovićresearch assistant trainee
Bogdana Stanojevićresearch assistant professor
Dragan Stevanovićresearch professor
Sanja Stevanovićresearch assistant professor
Stevo Stevićresearch professor
Marko Stošićresearch associate professor
Marija Šegan-Radonjićresearch assistant
Predrag Tanovićresearch professor
Andreja Tepavčevićresearch professor
Stevo Todorčevićacademician
Vesna Todorčevićresearch professor
Milan Todorovićresearch assistant
Raca Todosijevićresearch assistant trainee
Siniša Tomovićresearch assistant
Dragan Uroševićresearch professor
Đorđe Vučkovićresearch assistant
Lazar Velimirovićassociate research professor
Jelena Velimirovićresearch assistant
Ivana Veličkovskaresearch assistant
Nenad Vеsićresearch assistant professor
Petar Vranićresearch assistant
Dejan Vukelićresearch assistant
Božo Vukovićresearch assistant
Mladen Zekićresearch assistant trainee
Dušan Zoricaresearch associate professor
Rade Živaljevićresearch professor
Joviša Žunićresearch professor