ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Конференција Михаило Петровић Алас
ЖИВОТ - ДЕЛО - ВРЕМЕ

Српска академија наука и уметности, 2-3. октобар 2018, Београд

Организациони одбор


Зоран Огњановић

Војислав Андрић

Миљан Кнежевић

Марија Шеган

Маја Новаковић

Јелена Катић

Небојша Икодиновић

Александра Делић

Марек Светлик