ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Конференција Михаило Петровић Алас
ЖИВОТ - ДЕЛО - ВРЕМЕ

Српска академија наука и уметности, 2-3. октобар 2018, Београд

Програмски одбор


ко-председници: Жарко Мијајловић, Градимир Миловановић, Стеван Пилиповић

Војислав Андрић

Зоран Каделбург

Миљан Кнежевић

Александар Липковски

Зоран Огњановић

Зоран Марковић

Миодраг Михаљевић