ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Конференција Михаило Петровић Алас
ЖИВОТ - ДЕЛО - ВРЕМЕ

Српска академија наука и уметности, 2-3. октобар 2018, Београд

Упутство ауторима за припрему апстраката предавања

 • Апстракти могу бити написани на српском језику или на енглеском језику.
 • Апстракт треба да има између 100 и 200 речи.
 • Треба навести од 3 до 5 кључних речи.
 • Осим текста апстракта и кључних речи, потребно је навести наслов предавања, податке о аутору/има и одговарајућу афилијацију.
 • У тексту апстракта може се користити позив на референце (највише 3 референце).
 • Текст процесор помоћу којих можете припремити рукопис је искључиво LaTeX.
 • Форме за припрему рукописа можете преузети овде:
 • У формама су подешени изглед и величина фонта за сваки елемент текста.
 • Моле се аутори да се приликом припреме апстраката строго придржавају форми. Апстракти припремљени на другачији начин неће бити прихваћени.
 • Апстракте треба послати (LaTeX и pdf) на адресу mpaconference@matf.bg.ac.rs.
 • Рок за слање апстраката је 5. септембар 2018. године.