ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar DECISION MAKING – THEORY, TECHNOLOGY AND PRACTICE

 

PROGRAM ARCHIVE


 

2019
November 2019
May 2019
April 2019
 
2018
December 2018
November 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
 
2017
December 2017
May 2017