ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

OSTALA IZDANJA


Veljko Vujičić, Dynamics of Rheonomic Systems, 1990. godine, 96 pp., ISBN 86-80593-04-4
Paul L. Butzer, Radomir S. Stanković (editors), Theory and Applications of Gibbs Derivatives, 1990. godine, 312 pp., ISBN 86-80593-05-2
Miodrag Tomić, Slobodan Aljančić, "Radivoje Kašanin kao matematičar", 1991. godine, 48 strana, ISBN 86-80593-06-0
Milan P. Čavčić, (urednik), Saopštenja naučnih rezultata u Matematičkom institutu 19461961: matematika, mehanika, 1990. godina, 205 strana, ISBN 86-80593-07-9
Veljko A. Vujičič, Anatolij A. Martljinok, Nekotorye zadači mehaniki neavtonomnyh sistem, 1991. godina, 109 strana, ISBN 86-80593-09-5
Aleksandar Kron, Elementarna teorija skupova, 1992. godina, 150 strana, ISBN 86-80593-11-7
Aleksandar Ivić, Zlatko Mamuzić, Žarko Mijajlović (Editor-in-chief), Stevo Todorčević (editors), Selected Papers of Đuro Kurepa, 1996. godina, 621 pp., ISBN 86-80593-20-6
A. T. Fomenko, Statistička hronologija; matematički pogled na istoriju, (preveli Aleksandar Lipkovski i Dragan Blagojević), 1997. godina, 449 strana, ćirilica, ISBN 86-80593-22-2
Žarko Mijajlović (urednik), Sabrana dela Bogdana Gavrilovića, Elektronsko-fototipsko izdanje (CD), 1997. godina, ISBN 86-80593-24-9
Milan P. Čavčić, (urednik), Saopštenja naučnih rezultata u Matematičkom institutu 1961-1996: mehanika, 1998. godine, 261 strana, ISBN 86-80593-29-X
Aleksandar Krapež(editor), A tribute to S. B. Prešić: Papers celebrating his 65th birthday, 2001. godina, 122 pp., ISBN 86-80593-31-1
Vladan Đorđević (editor), Recent Advances in Analytical Dynamics Control, Stability and Differential Geometry; Proceedings, 2002. godina, 150 pp., ISBN 86-80593-32-X
Nenad Mladenović, Kontinualni lokacijski problemi, 2004. godina, 50 strana, latinica, ISBN 86-80593-35-4