ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Colloquiums


Since 1961 the Institute has presented two colloquiums of general interest: the Mathematics Colloquium and the Mechanics Colloquium. These weekly meetings are organized under the supervision of the Scientific Council of the Institute.
In March 2012 the Scientific Council and the Managing Board of the Institute have founded a new colloquium.

Seminars


Seminars have always been of vital importance to the Institute. In these seminars members of the Institute meet regularly to exchange views and information through lectures and discussions. The following list provides an abbreviated report on the current state of our seminar activities.